Småskalig virkesförädling och marknad

Datum: 22 maj, 2024
Tid: 17:30 - 19:30
Plats: Järseke såg, Hässleholm

Vid träffen på Järseke såg tar vi upp hur tillgången ser ut när det gäller olika timmerkvalitéer. Vi kommer också att ta upp vilka produkter som efterfrågas och vilka trädslag.
Datum: 22 maj kl 17.30-19.30
Plats: Järseke såg, Hässleholm

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.