Nationella skogsprogrammets årskonferens Tema: Skogen i framtiden

Datum: 2 februari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt

Årskonferensen inom det nationella skogsprogrammet kommer att genomföras digitalt den 2 februari kl 10.00 – 16.00.

Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Skogen kan bidra till att lösa många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, utveckla den växande bioekonomin samt värna biologisk mångfald och friluftsliv, måste skogarna vara välskötta och brukas aktivt och hållbart.

Konferensen är del i det nationella skogsprogrammets dialogprocess.

Något om innehållet:
  • Landsbygdsminister Jennie Nilsson leder konferensen.
  • Skogsutredningen
  • Sammanfattning av de kunskapsseminarier som genomfördes 2020
  • Politikerpanel
  • Omvärldsanalys
  • Det regionala arbetet med skogsprogram

Du får en uppdaterad lägesbild av arbetet med det nationella och de regionala skogsprogrammen.
Antalet deltagare är begränsat. Sista anmälningsdag är 26 januari 2021. Bekräftelse, program och länk till årskonferensen kommer skickas ut efter sista anmälningsdag.

Konferensen arrangeras av Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet.