Bioekonomiriksdagen 2021 – 7-8 december

Startdatum: 7 december, 2021
Slutdatum: 8 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Om Bioekonomiriksdagen

Hur lämnar vi den fossila eran bakom oss? Hur skapar vi tillväxt utan att utarma jordens resurser? Kan vi optimera användningen av förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur blir restprodukter en resurs i nya värdekedjor?

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi visar också att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

På Bioekonomiriksdagen får du:

  • Exempel på hur olika aktörer lyckats ställa om till en mer hållbar produktion genom nya tekniska lösningar och affärsmodeller.
  • Uppdatering om den senaste forskningen och det politiska läget kopplat till bioekonomi.
  • Ta del av expertsamtal om hur vi på bästa sätt ställer om till ett fossilfritt samhälle.

Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen den 7-8 december 2021. I år blir det en digital konferens som sänds från Lund, med särskilt fokus på jordbrukets och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi.

Bioekonomiriksdagen 2021 arrangeras av Region Skåne, Lunds universitet och Bioinnovation.
Läs mer om dagarna.

Kontakt: Susanna Winblad, miljöstrateg, Region Skåne, Susanna.Winblad@skane.se
Länk till anmälan