Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

Datum: 28 januari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt

Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om så ofta. Det är dags att prata om den och öka kunskapen och medvetenheten. Friluftslivet är i snabb utveckling. Pandemin förändrar vanor och resmönster. Nya grupper vill uppleva naturen och det finns ett ökat intresse för friluftsliv, natur och hälsa. Satsningar som Friluftslivets år 2021 strävar efter att bredda friluftslivet.

Innehåll
Älgen i rummet är ett digitalt seminarium som fokuserar på hur vi kan kommunicera om allemansrätten med olika målgrupper och öka kunskap, medvetenhet och skapa delaktighet.

  • Beskriver allemansrättens nuläge och framtidstrender
  • Presenterar aktuell forskning om förändringar i friluftslivet
  • Lyfter exempel på innovativ kommunikation, höjdpunkter och fallgropar
  • Diskuterar hur man kan inkludera viktiga målgrupper och öka delaktigheten
  • Samlar idéer och erfarenheter från deltagarna och sprider inspiration

Seminariet arrangeras av SLU Centrum för naturvägledning och Naturvårdsverket och är kostnadsfritt.

Deltagare
Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv, exempelvis:

  • Naturskolor och naturum
  • Turistföretag
  • Kommun och länsstyrelse, till exempel friluftssamordnare, kommunekologer, kommunikatörer
  • Friluftsorganisationer, turistorganisationer, naturorganisationer
  • Branschorganisationer

Program

Anmälan

Kontaktpersoner

Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket, Sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se

Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning, Per.bengtson@slu.se