Skogsbete och naturbetesmarker

Datum: 23 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Hörjelgården

Den biologiska mångfalden är idag beroende av människans åtgärder. I gles skogsmark liksom i de alltmer sällsynta naturbetesmarkerna trivs gräs och örter som är av stor betydelse för ett rikt landskap. Med prof. Urban Emanuelsson som kursledare får vi både teori och praktisk övning.
På kursen ges en teoretisk bakgrund över betets betydelse i landskapet med historisk koppling och i fält studeras variationen mellan skogsbetesmark, naturbetesmark, stubbskottsäng och mer vanlig betesmark.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

DATUM: 23 april 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 april 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård, 070- 945 03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd