Skogsbruk för en positiv klimateffekt

Datum: 3 februari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

En aktuell utmaning i relation till hållbar markanvändning handlar om hur skogsbruket bör bedrivas för att motverka klimatförändringen, utan att det sker på bekostnad av andra värden. Gör skogen mest nytta om den får stå kvar längre, och om större arealer skyddas från avverkning? Eller om ett intensivt skogsbruk bedrivs, som innebär högre tillväxt och att mycket biomassa kan produceras, däribland förnybar energi? Och hur påverkas andra värden i skogen av de val vi gör med syftet att få en positiv klimateffekt?

Vi bjuder in till ett frukostseminarium där dessa frågor belyses från två olika synvinklar, följt av en frågestund och diskussion. Syftet är att vi ska få ökad förståelse för olika synsätt, och få möjlighet att diskutera om huruvida det finns sätt att uppnå en större samsyn i frågan. 

Seminariet inleds med två korta presentationer där olika skogsbruksalternativ beskrivs av två forskare med olika perspektiv. Presentationerna följs av en frågestund och öppen diskussion med samtliga deltagare. Diskussionerna syftar till att öka förståelsen för olika synsätt, och få möjlighet att diskutera om huruvida det finns sätt att uppnå en större samsyn i frågan.

Anmälan görs senast 1 februari via följande länk: Anmälan till LU Lands frukostseminarium #4 | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Välkommen önskar LU Land