Nytt liv i skogens gamla träd – Praktisk trädvård

Startdatum: 7 oktober, 2021
Slutdatum: 8 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kristianstads kommun - mer info efter anmälan

Innehåll

Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras livslängd på platsen. Det blir både praktik och teori om röjning kring värdefulla träd som till exempel ekar, enar, sälgar, fruktträd och träd som har spår av äldre hamlingsåtgärder eller liknande kulturpåverkan. Trädens höga natur- och kulturvärden och deras tidigare funktion i landskapet tas också upp. Workshopen arrangeras av Regionmuseet i samarbete med arboristföretaget SveArb AB.
Målgrupp och förkunskaper
Skogsägare i Skåne, inga förkunskaper behövs
Kursmål
Stärkt kunskap om kulturmiljöer och biologiska värden i skogen
Övrig info
Workshopen består av två tillfällen, ett inomhuspass och ett utomhuspass.
Tillfälle 1. den 7 oktober 13.00-16.30, fika ingår
Tillfälle 2. den 8 oktober kl.9.00-13.00, lunch ingår
Vi ska vara i Kristianstads kommun, fler detaljer kommer efter anmälan.

Välkommen med din anmälan via Jordbruksverkets kurskatalog.
Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se, 0707- 84 19 22

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU