Träd som resurs för vilda pollinatörer

Datum: 27 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas till registrerade deltagare)

Dagens talare är Johanna Yourstone, doktorand vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Seminariet ingår i föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som samarrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet (genom samverkansinitiativet LU Land, Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Biologiska institutionen). 

Syftet med föreläsningsserien är att stärka samverkan mellan forskning och samhälle kring frågor relaterade till vilda pollinatörer och pollinering. Genom att skapa möjligheten till möten och diskussioner mellan olika aktörer, hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för både forskning och samhälleliga processer, och därmed öka tillämpningen av aktuella forskningsresultat i samhället.

Föreläsningsserien riktar sig till dig som arbetar med vilda pollinatörer eller pollinering, eller är intresserad av ämnet av andra skäl.

Varmt välkommen!

Registreringslänk och mer information om föredraget hittar ni på Lunds Universits webbsida!

Vilda pollinatörer