Save the date! Konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet – 21 oktober

okt212021

Tid: 09.00-12.00

Plats: Digital konferens

Jämställdhet inom skogssektorn
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Målgrupp: Företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor, m.fl.

Medverkande på Seminariet 21/10

  • Malin Wildt Persson, moderator
  • Anna Schyman, NYKS Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen
  • Marie Appelstrand, Lunds universitet
  • Presentation av verktyget ”Respekttrappan”, företaget Make Equal
  • Hur bedrivs Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?, Per Mood
  • Mindre/medelstor företaga inom skogssektorn berättar om strategi för jämställd arbetsplats
  • Studentpresentation: Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt tänkande i utbildningen

Lägg in i kalendern och tipsa även kolleger och medarbetare. Vi kommer med en mer formell inbjudan i augusti/september, där ni även kan anmäla er för att komma till den digitala konferensen.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Hallands skogsprogram och Skånes skogsstrategi.
Kontaktperson i Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se