Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Startdatum: 12 juli, 2021
Slutdatum: 27 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Den här webbaserade teoriutbildningen är en del av ett utbildningspaket som vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket.

Målet med utbildningen är du som deltagare ska få en ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. 

Webbkursen tar ca 1,5 timme att genomföra och innehåller följande kapitel

  • Klövviltet
  • Ekologi och betesmönster
  • Betesfördelning
  • Skogen
  • Skogsbruket
  • Betesskador
  • Viltanpassat skogsbruk
  • Ökad foderproduktion

Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest där du får ett kursintyg om du klarar testet. Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken – Skogforsk