Optimera skogsnyttan! Skånsk skogsstrategis årliga konferens 2 oktober

Datum: 2 oktober, 2024
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Wanås

Skånsk skogsstrategi bjuder in till årlig konferens där vi visar på flera skogsnyttor och dess intäktsmöjligheter.

Vi träffas på Wanås den 2 oktober där vi får lyssna på föreläsare under förmiddagen. Efter lunch kör vi ett panelsamtal och sedan bär det ut i skogen för en spännande exkursion.

För att hålla dialogforumet levande behövs årligen någon större aktivitet där alla aktörer inom skogens intresse välkomnas. Att lyfta och diskutera på skogens många nyttor är vårt uppdrag och så även med denna konferens. Hur det går att få betalt för dessa olika nyttor är ett särskilt fokus denna konferens.

Program:

09:00 Samling och fika

09:30 Inledning- Skånsk skogsstrategis ordförande Ann Marke inleder och överlämnar till moderator Johanna From

09:45 Markägaren Familjen Wachmeister

10:00 Snabbväxande löv, en möjlighet att binda in kol för Skåne? Henrik Böhlenius, SLU

10:20 Strategier för skogens flera nyttor – Det tvärvetenskapliga projektet ForestPath berättar hur de jobbar med att hitta lösningar för att på ett bättre sätt nå de olika mål som finns i skogen. Cecilia Akselsson, projektledare Lunds universitet

10:40 PAUS

10:50 Hållbar naturturism – Besöksnäringens potential för skonsk skog och natur. Josefine Carlsson, naturturismansvarig Visit Skåne

11:05 Naturturism ur ett naturföretagarperspektiv. Camilla Jönsson, företagare Nyrups naturhotel och Robusta Äventyr samt fd ordf i branschorgansisationen Naturföretagarna.

11:20 Kan biologisk mångfald ha ekonomiskt värde? – Biodiversitetskrediter, kolkrediter och kompenationsåtgärder vid explaotering. Peter Neubauer NaturaT Tua AB och Sindre Magnusson

11:40 Skogens värden – Samarbetsprojekt för att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena boende och service längs vandringsleder i Skåne, träförädling och skogens mat. Åke Högman

12:00 Kan en vandringsled ge vinst för både markägare och folkhälsan? – Idéer från HKR-studenter, markägare och andra intressenter. BrittMarie Erikssson, projektledare Snapphaneleden, Östra Göinge kommun

12:20 LUNCH

13:00 Upphandling av ekosystemtjänster. Höje å vattenråd berättar om sitt arbete kring att handla upp ekosystemtjänster. Carl Asp, Höje å vattenråd/Lunds kommun

13:10 Vem kan, får och vill bli skogsägare? Hur är det att jobba i skogen som ung? – På temat makt, normer och jämställdhet. Jerker Bergdahl, regional samordnare på Skogsstyrelsen

13:30 PAUS

13:40 Panelsamtal med en markägare, en företagare, en politiker och en nytänkare

14:20 Förflyttning ut i skogen

14:30 Exkursionspunkt – Myllrande mångfald av både människor och olika arter, Anders Ekstrand Naturskyddsföreningen

15.00 Förflyttning

15:10 Exkursionspunkt – träförädling, Jan Lannér Skogsstyrelsen

15:40 Fika och avslut

Målgrupp

Bred och vänder sig till alla som Skånsk skogsstrategi vänder sig till.