Konferensen Lantbygg

Datum: 4 april, 2024
Tid: 09:00 - 17:00
Plats: Alnarp, aulan och loftet

Välkommen till en konferens om industriella, förnyelsebara och hållbara byggnadsmaterial med ursprung i lantbruksprodukter. Målgrupp är  arkitekter, byggföretag, beslutsfattare, byggmaterialsförsäljare med flera . 

Syftet med konferensen är att tillhandahålla en aktuell bild av byggnadsmaterial som har ett ursprung i förnybara lantbruksprodukter och från landsbygden. Vi kallar tillsammans många olika aktörer från diverse sektorer som arkitekter, byggföretag, beslutsfattare, byggmaterialsförsäljare med flera.

Målet är att skapa större insikt i, och förståelse av, storskaliga industriella användandet av material som har ett förnybart ursprung, och att ta reda på de hinder som förekommer för deras användande genom att introducera, och kreativt försöka harmonisera de olika intressenternas åsikter. Vi kommer att visa praktiska exempel, och genomföra öppna diskussioner i workshop format.  Vi förväntar oss att konferensen kommer att skapa en vidare förståelse och ett större intresse för användandet av dessa material i ett industriellt sammanhang som kan förändra hela byggsektorn på ett för klimatet, samhället och ekonomin viktigt vis.

Varmt välkommen!

Konferensen kommer att livesändas. Länk till sändningen och mer information publiceras på den här sidan ett par dagar innan. 

Konferensen arrangeras av SLU Partnerskap Alnarp och Hållbart Byggande i Syd.

Till anmälan: partnerskapalnarp.slu.se/konf/20240404.aspx