Bryn – varken skog eller jordbruksmark

Datum: 18 april, 2024
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: DIgitalt

Bryn mellan skog och jordbruksmark har en stor potential att hysa biologisk mångfald och väva samman viktiga naturmiljöer i landskapet. I detta myndighetsövergripande webbinarium tar vi upp vilka organismgrupper och vilka strukturer som är viktiga för biologisk mångfald i bryn och hur man sköter sina bryn för att synliggöra kulturmiljöer och gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Vi kommer också att diskutera vad som är på gång inom bryn, vilka ersättningar eller stöd som skulle kunna användas för att restaurera eller sköta bryn och vilka lagar och regler som reglerar åtgärder i bryn.

Arrangör: Webbinariet ges i samarbete mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Information och anmälan:
Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till dig som jobbar med rådgivning eller skötsel av bryn på myndighet eller organisation.
Datum: 18 april
Tid: 9‑12
Plats: digitalt