Framtidens skogar. Ett nytt sortiment i skogen – koldioxidbindning?

Datum: 6 april, 2024
Tid: 08:30 - 15:00
Plats: Bjärsjölagårds slott

Välkommen på en skogsdag med föreläsning om ”Framtidens skogar”.
Föredrag av Rolf Björheden, professor vid Skogforsk, berättar och förklarar hur skogen binder kol. Jonas Hedberg, ForestMan berättar om hur kommersialisering av skogens kolbindning kan fungera. Henrik Böhlenius lektor vid SLU delar med sig av sin kunskap kring odling av snabbväxande trädslag som hybridasp och poppel.
Program:
08.30 Samling på slottet för fika
09.00 Välkommen hit, information från Hushållningssällskapet
10.00-12.00 Föreläsningar
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning
14.00 Kaffe
14.30 Diskussion och avslut

Deltagande är gratis, träffen är en del av det EU-finansierade projektet Kunskap för framtidens skogar. Anmäl ditt deltagande senast den 22/3.
Frågor besvaras av Mats Toftner, 070-523 40 20, mats.toftner@gmail.com