Kulturmiljövård i skogen

Datum: 2 maj, 2024
Tid: 13:00 - 17:30
Plats: 2 maj i Höör, 3 maj i Osby

Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Vi pratar om varför det är viktigt att forn- och kulturlämningar inte skadas i skogsbruket. Vi tittar på några vanliga lämningstyper och ser var vi hittar information om dessa via digitala kartunderlag och e-tjänster. Du får också kunskap om skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn och information om ekonomiskt stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås.
Datum: 2 maj kl 13-17.30
Plats: Munkarp, Höör

ELLER
Datum: 3 maj kl 13-17.30
Plats: Tosthult, Osby

Arrangör: Skogsstyrelsen