Skötsel av lövskogar

Datum: 18 april, 2024
Tid: 13:00 - 17:30
Plats: Höör den 18 april, Bjuv den 26 april

Det här är träffen för dig som vill utforska viktiga skötselaspekter för lövskog. Du får grundläggande kunskaper om skötseln av trädslagen björk, asp och al. Vi tittar på föryngringsmetoder, röjning och gallring. Du får även lära dig mer om vilka fördelar utifrån biologisk mångfald, rekreationsvärden och klimatanpassning som ett ökat inslag av lövträd i skogslandskapet för med sig. Vid träffen i Hallaröd är fokus på björk och vid träffen i Vrams Gunnarstorp är fokus på asp.
Datum: 18 april 13-17.30
Plats: Hallaröd, Höör

ELLER
Datum: 26 april 13-17.30
Plats: Vrams Gunnarstorp, Bjuv
Arrangör: Skogsstyrelsen