Kloka avverkningar

Datum: 15 maj, 2024
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Ullstorp, Höör

Vill du bli bättre på att göra kloka avverkningar i produktiva bestånd? Var med på vår träff där vi tar avstamp i målbilderna för god miljöhänsyn.
Du får med dig praktiska verktyg för att bedriva ett hållbart skogsbruk. Målbilderna har tagits fram gemensamt inom skogssektorn. Syftet är att ge vägledning till en god miljöhänsyn vid
skogsbruksåtgärder.

Datum: 15 maj kl 13-16
Plats: Ullstorp, Höör
Arrangör: Skogsstyrelsen