Ädellövskogsdag

Datum: 17 maj, 2024
Tid: 09:30 - 15:00
Plats: Urshult, Tingsryd

Vi besöker olika typer av skogar med inslag av ädellöv och diskuterar möjliga åtgärder. Med dig hem får du inspiration och idéer på hur du kan bruka de ädellövträd som redan finns i din skog.
Vi pratar både värdeutveckling och vikten av att ta hänsyn till naturen. Du får också information om ekonomiskt stöd till ädellövskogsbruk.
Datum: 17 maj kl 9.30-15
Plats: Urshult, Tingsryd
Arrangör: Skogsstyrelsen

ANMÄLAN
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Antalet platser är begränsat förutom vid digitala träffar. Du anmäler dig lättast via formuläret på webbsidan
www.skogsstyrelsen.se/traffariskaneblekinge