Nyanläggning ädellöv

Datum: 16 maj, 2024
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Snogeholm, Sjöbo

Vi tar en kvällsvandring på Landskapslaboratoriet i Snogeholm, där vi tittar på olika praktiska exempel av hur du som skogsägare kan tänka vid nyanläggning av ädellövskog. Kvällen riktar sig både till dig som funderar på att nyanlägga ett bestånd med ädla lövträd och till dig som vill lära mer om skötsel av din anlagda ädellövskog.
Datum: 16 maj kl 18-21
Plats: Snogeholm, Sjöbo
Arrangör: Skogsstyrelsen

ANMÄLAN
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Antalet platser är begränsat förutom vid digitala träffar. Du anmäler dig lättast via formuläret på webbsidan
www.skogsstyrelsen.se/traffariskaneblekinge