Föryngring och röjning av tallskog

Datum: 25 april, 2024
Tid: 16:00 - 19:00
Plats: Hakarp, Bräkne-hoby

Denna eftermiddag ägnar vi åt att studera naturlig föryngring av tall under skärm. Vi pratar också om möjligheterna att föryngra genom sådd respektive plantering och granskar de olika metodernas för- och nackdelar. Vi riktar också ljuset mot konsten att röja tall och hur du kan införliva viltanpassad skogsskötsel i ditt skogsbruk.
Datum: 25 april kl 16-19
Plats: Hakarp, Bräkne-Hoby

ANMÄLAN
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Antalet platser är begränsat förutom vid digitala träffar. Du anmäler dig lättast via formuläret på webbsidan
www.skogsstyrelsen.se/traffariskaneblekinge