Skogens vatten – tema återvätning

Datum: 25 mars, 2024
Tid: 17:30 - 19:00
Plats: Digitalt via Teams

Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten.
Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv. Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.
Datum: 25 mars kl 17.30-19
Plats: Digital träff via Teams
Arrangör: Skogsstyrelsen

ANMÄLAN
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Antalet platser är begränsat förutom vid digitala träffar. Du anmäler dig lättast via formuläret på webbsidan
www.skogsstyrelsen.se/traffariskaneblekinge