Skogsportalen

Datum: 29 februari, 2024
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via teams

SkogsPortalen är den digitala samlingsplatsen för skogen. Målsättningen är att man vid ägande och brukande av skog ska kunna hitta den tjänst och produkt man behöver – när man behöver den, där man behöver den. Rickard Leif Troeng, Skogsportalen, visar hur det fungerar för att du som skogsägare, träförädlare och tjänsteföretag i skogen ska bli en del av portalen.
Datum: 29 februari kl 8.30-9.30 via Teams

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.