Taxonomi skogsnäring och hållbarhet – webbinarium

Datum: 24 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt webbinarium

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder den 24:e mars in till ett webinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Hindrar EUs taxonomi hållbara svenska investeringar? – IVA

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom t ex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom t ex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Medverkar gör bland andra:
Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA
Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm
Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik samt ledamot av KSLA
Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO
John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi
Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank
Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB
Tuula Teeri, vd IVA
Jan Westberg, IVA, är moderator