Skogsbrynet – ett rikt mellanrum

Datum: 28 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom, kostnadsfritt

Workshopen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog och som vill veta mer om skogsbrynens betydelse på din fastighet. Det finns gott om bryn i gränsen mellan skogbevuxna och öppna marker. Ungefär hälften av alla bryn består idag av en skarp hög kant av träd som skulle kunna utvecklas och bli ett värdefullt tillskott på fastigheten.

Workshopen fokuserar på skogsbryn som är gynnsamma för både skog, historiska lämningar och de arter som är i stort behov av just brynmiljöer.

Workshopen är kostnadsfri och hålls digitalt. Eftersom den ursprungliga planen var att hålla ett arbetsseminarium både inomhus och i fält kan de som vill göra en uppgift under eftermiddagen, knuten till brynmiljöer på den egna fastigheten.
Läs mer om workshopen på Regionmuseet Skånes webbplats.

Aktiviteten finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.