Träbyggarkonferens

Datum: 28 januari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digital livestream

Using wood – A decisive contribution in greening our buildings.

Öppen för alla att delta.
Trä och dess avgörande bidrag för att göra våra byggnader grönare gör äntligen sin välförtjänt väg in i kärnan i EU: s politiska diskussioner! säger Europeiska kommissionens ordförande.

Evenemanget arrangeras Erik Bergkvist, ledamot av Europaparlamentet (S&D), ledamot av REGI-utskottet och suppleant i BUDG- och ITRE-utskotten.

Talare:
*Peter Handley, chef för enhetsintensiva industrier och råvaror, generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag, Europeiska kommissionen: Träkonstruktionens roll i EU: s politik framöver
*Stefan Lindbäck, VD, Lindbäcks koncern;
*Paul Brannen, Director of Public Affairs, CEI-Bois, Ökad träanvändning i EU: s byggmaterial – ett viktigt bidrag för att uppnå flera europeiska Green Deal-mål
Diskussion med talarna, modererad av Anna Holmberg, chef för Brysselkontoret, Swedish Forest Industries

Diskussionspunkter:
Hur kan man ta itu med den särskilda roll och betydelse som förnybara material har i byggandet?
Hur utformas kriterier för en robust och transparent kolredovisningsmetod för att övervaka och verifiera utsläppen i samband med material och byggprocesser?
Hur tar man med fördelar förknippade med kollagring?
Hur kan man stimulera användningen av trä som byggmaterial?
Hur kan man säkra bidrag från träkonstruktion i det nya europeiska Bauhaus-initiativet?


Välkommen att registrera dig, Wood Be Better – livestreamed event on 28 January 2021 (confetti.events)
Anna Holmberg, moderator och direktör, chef för Brysselkontoret, Swedish Forest Industries
Lennart Ackzell, internationell politisk samordnare, LRF Skogsägarna (Sveriges familjeskogsägare)