Historiska kartor för skogsägare i Skåne

Datum: 19 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

Digital workshop: den 19 mars 2021
Workshopen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill lära känna din skogsfastighet bättre. Tillsammans kommer vi ta fram historiska kartmaterial och tolka dem för att kunna koppla äldre tiders markanvändning till befintliga forn- och kulturlämningar samt naturvärden på skogsfastigheten.

Workshopen omfattar en halvdag, 4 timmar, och innehåller moment om kartans historiska framväxt i Sverige, användandet av lantmäteriets söktjänst Historiska kartor samt tolkning av historiskt kartmaterial. Deltagarna får under egna övningar leta fram material och studera det. Kursledaren kan hjälpa till att tolka handlingarna.

Workshopen är kostnadsfri och genomförs helt digitalt via Zoom. För att delta i kursen behöver du en dator utrustad med mikrofon och gärna kamera.
Anmälan: Digital workshop: Historiska kartor för skogsägare i Skåne – Regionmuseet Skåne
Behöver du hjälp eller har du andra frågor? Kontakta kursledare Rebecca Olsson, Antikvarie/Landskapsvetare, 0707- 84 19 45 rebecca.olsson@regionmuseet.se