Trees For Me webbinarium: Allmänhetens perspektiv på snabbväxande trädslag

Datum: 17 november, 2023
Tid: 14:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Zoom

I webbinariet presenteras en studie om allmänhetens inställning till snabbväxande trädslag generellt. Det förs också en diskussion kring hur snabbväxande lövträd kan komma att uppfattas.

Presentationen hålls av Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet och inom Trees For Me.

Webbinariet baseras på artikeln:
A study of forest values and management attitudes in the general public in Germany and Sweden: does context matter? – tandfonline.com

Om Louise Erikssons forskning – umu.se

Webbinariet hålls på svenska, online via Zoom, och är öppet för alla intresserade.

Registreringslänk till webbinariet kommer att publiceras i god tid före webbinariet.