Trees For Me webbinarium: Ungskog och bioenergi – potential, teknik och metoder för avverkning av klena träd

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 14:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Klena gallringsträd, som inte är ekonomiskt intressanta för den traditionella skogsindustrin, har potential att nyttjas för produktion av bioenergi. Men är dagens konventionella skogsbruk och skördeteknik tillräckligt kostnadseffektiv och hållbar för att utnyttja potentialen i bioenergi från ungskog?

Webbinariet kommer att ge nya insikter om blandskogsbruk, potentialen i bioenergi från unga bestånd och teknik och system för skörd och hantering av klena träd.

Presentationen hålls av Dan Bergström, forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå, och bihandledare inom Trees For Me, och Swastika Chakravorty, doktorand i energiteknik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet och inom Trees For Me.

Om Dan Bergströms forskning – slu.se

Om Swastika Chakravorty – treesforme.se

Webbinariet hålls på engelska, online via Zoom, och är öppet för alla intresserade.

Registreringslänk till webbinariet kommer att publiceras i god tid före webbinariet.