Vegeåns vattenråd seminarium

Datum: 2 mars, 2022
Tid: 19:00
Plats: Digitalt

Vegeåns vattenråd bjuder in till digitalt informationsmöte/seminarium. Vattenrådet kommer att informera om årets verksamhet. Därtill blir det föreläsningar om följande ämnen:

När: 2 mars 2022 klockan 19:00
Var: digitalt möte via MS Teams

  • VattenAtlas
  • Invasiva arter
  • Brunifiering eller läkemedelsrester (eller eventuellt båda!)

Programmet kommer att uppdateras efterhand med ytterligare detaljer.

Länken för medverkan: Klicka här för att ansluta till mötet