Skogens vatten – Hållbart skogsbruk och hur man återväter i praktiken. Digital föreläsning.

Datum: 24 februari, 2022
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Digital föreläsning

OBS anmälan krävs!
Naturskyddsföreningen bjuder in till en digital föreläsning om skogens vatten och våtmarker.

Den här kvällen gästas vi av Stefan Anderson, mark och vattenspecialist från Skogsstyrelsen och David Tverling, projektledare Naturskyddsföreningen i Örebro. Stefan Anderson kommer tala om hur skog och vatten hör ihop. Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget får effekt på livet i vattnet. Effekten kan vara både positiv och negativ. Vilka biologiska värden är viktiga att ta hänsyn till och gynna. Det bedrivs skogsbruk utmed 100-tals mil vid Sveriges vattendrag varje år.
Hur skall det bedrivas hänsynsfullt så att inte den biologiska mångfalden i vattendragen skadas? David Tverling, projektledare Naturskyddsföreningen i Örebro län berättar om projekten Våtmark & vatten. I projekten får skolelever lära sig om våtmarker, biologisk mångfald och återvätning. Fjärranalyser och förundersökningar av utdikade våtmarker samt hur återvätning går till i praktiken manuellt såväl som med maskin. Lärdomar, tips och inspiration från projekten.
Kort presentation av Riksföreningens fond Tid för Våtmark av Jonna Wiklund som kretsar kan söka medel till för våtmarksprojekt och som ovan projekt har delfinansiering ifrån. När kommer du återställa din första våtmark?

Här anmäler du dig: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/…/z1aj6r7j0zjezq0/