Upplevelser i framtidsljus

Beyond the Future är ett innovationsprojekt där fokus ligger på framtidens boendeupplevelser ”Future Lodging Experience” och matupplevelser ”Future Food Experience” kopplade till Skånes ledsystem. Projektet finansieras av Tillväxtverket och löper mellan 2019 – 2021 och drivs av Tourism in Skåne, där Helena Östberg är varumärkes- och innovationschef.

Vilken är din roll i projektet?
– Vi är flera vid Tourism in Skåne som aktivt jobbar i Beyond the Future-projektet: Caroline Hyrenius Forsnor är projektledare, Maria Larsson och Fredrik Albihn stöttar i projektet kopplat till aktiviteter, Sofia Inestam Fagerkvist är kommunikatör och jag är agil coach vid Tourism in Skåne och bistår projektledningsteamet i strategiska frågor

Hur startade Beyond the future?
– Svensk Turism och Tillväxtverket har under en period bedrivit ett gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för nästa generations nationella strategi för besöksnäringen. Detta i form av seminarier och presentationer av framtida utveckling, bland annat genom att belysa framtida nya gränssnitt mellan besöksnäring och andra branscher. Som en konsekvens av arbetet har Tillväxtverket gjort en riktad utlysning primärt mot regionala turismaktörer där möjlighet ges att testa nya innovationsprocesser och nya arbetssätt. Tourism In Skåne har beviljats möjlighet till finansiering av projektet Beyond the Future av Tillväxtverket inom ramarna för denna utlysning.

Onsvalakällan. Foto från Tourism in Skåne

Vilket är huvudsyftet med projektet?
– Syftet är att skapa nya gränssnitt och föra samman olika branscher med besöksnäringen i syfte att skapa innovationstillfällen. Målet är att de övergripande och långsiktiga effekterna som projektet ska bidra till är att Skåne ska bli en internationellt uppmärksammad smart destination.  Detta genom nya branschöverskridande koncept, produkter och tjänster inom insatsområdena the Future Food Experience och the Future Lodging Experience och i anslutning till det omfattande ledsystemet i Skåne. Nya gränssnitt mellan besöksnäringen, andra branscher och akademin och startup-möjligheter i den mogna besöksnäringen

Hur skulle du vilja beskriva en smart destination?
– En smart destination kan ju definieras på många olika sätt, vilket är en av frågorna detta projekt utforskar. Vi har valt att samarbeta med företag från designbranschen i Skåne, som i samarbete med mataktörer utforskar och tar fram koncept på framtidens mat och boende upplevelse, kopplat till Skåneleden. I den processen har de fått ta del av trender som vi ser kommer vara viktiga för denna smarta destination 2030, men även blivit uppmärksammade på målgrupper för naturturism samt digitalisering som både en möjliggörare och förstärkare av en upplevelse samt affärsmässighet. En smart destination är en destination som i framtiden kan erbjuda upplevelser som uppfyller dessa krav, samt bidrar till innovationer för Skånes turism, ett ansvarsfullt gästskap och där upplevelser i Skåne bidrar till högre livskvalitet för både besökare och boende.

Hur ser Skånes möjligheter på en internationell marknad ut, vad har vi för unika tillgångar?
– Vi arbetar enligt tre tematiska områden vid Tourism in Skåne, som genomsyrar vårt arbete. De är mat och dryck, naturturism och kreativ livsstil, vilket är just Skånes unika tillgångar. Fantastiska matupplevelser och matevent, en natur som attraherar internationellt och en kreativ sektor som är i världsklass. Beyond the Future projektet spänner an på samtliga tre tematiska områden.

Ni eftersträvar nya gränssnitt och branschöverskridande koncept, finns det enligt dig grundläggande förutsättningar för hur sådana ska kunna uppkomma?
– Gränsöverskridande innovation, som vi kallar det, är ett relativt nytt begrepp där man korsbefruktar kompetens, koncept, produkter, tjänster mellan olika branscher. Det som är en given lösning eller tankesätt i en bransch – till exempel dataspel och hur man engagerar den som upplever –  kan med fördel injiceras i en annan: naturen som upplevelse, för att få fram spännande idéer, produkter och tjänster. Beyond the Future är det första projektet där detta testas, genom att aktivt engagera designers, matkreatörer och besöksnäringsaktörer. Det är därför svårt att säga om det finns grundläggande förutsättningar, det är det vi utforskar i projektet just nu. Dock är det naturligtvis bra med en grundläggande förståelse för respektive branscher som man vill engagera, och hur de kan matchas med andra, för att skapa incitament för samarbete.

Var befinner ni er i nuläget med projektet?
– Den 27:e oktober förra veckan presenterade designgrupperna sina koncept för en panel, efter en sju månader lång utvecklingsprocess. Nästa steg är att vi ska utforska huruvida några av dessa koncept kan gå vidare till en prototyp och testas. Projektet avslutas i maj 2021.

Text: Åke Högman