Skånsk skogsstrategis ordförande får pris

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi har fått Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings Hederspris för 2022.

Ann fick priset under föreningens årsmöte på Sinclairsholm med ett femtiotal medverkande.

Porträtt kvinna
Ann Marke

  Motiveringen löd bland annat:
  ”Anns varaktiga fokus på skogen som ”det gröna guldet”, för jobb, tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi, genomsyrar arbetet med strategin, ytterst som ett konkret stöd för skånska skogsbrukare.”

– Jag vill framhålla att när det gäller delen med skogsstrategin så är den ett lagarbete och något som vi alla medverkande ska ta åt oss äran av.

  I kontrast till de administrativa uppgifter som hon har i arbetet med strategin så lyfte man också fram att hon under många år varit cirkelledare för röj- och motorsågskörkort.

  Vilket är generellt det viktigaste man lär ut?
  – Först och främst att man har koll på säkerhetsutrustningen, både vad gäller den man bär och självklart den för sågarna. Sedan är det viktigt att man använder insidan av huvudet, planerar och framför allt inte tar sig an uppgifter som man inte känner att man bemästrar.

  Priset bestod, förutom hedern, av en skärbräda i bokträ.
– Jag använder den dagligen, fin och smart, den är tvådelad med galler så att den fångar upp smulor. Fast framför allt är jag glad över hedersbetygelsen, och som sagt när det kommer till strategin något som vi alla delar.