Ny guide för föryngringsarbete i bokskog

Snart kommer ”Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog” utgiven av Skogsstyrelsen Skåne och skånsk skogsstrategi.

  Under en exkursion på Ullstorps kursgård presenterade de ansvariga – Elisabeth Arvidsson från Skogsstyrelsen (samt medlem av styrgruppen för skånsk skogsstrategi), och Jens Nygren, Skogsstyrelsen – tankarna bakom guiden för styrgruppen.

  Syftet med guiden är att vara ett stöd för skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i att ”lyckas väl” med att etablera en naturlig föryngring av bok. Tanken är också att guiden ska vara ett komplement till den checklista som Skogsstyrelsen har tagit fram för att användas vid planeringen av att etablera en självföryngring av bok.

Kollage bokskog
Elisabet Arvidsson, Henrik Andersson och Jens Nygren, Skogsstyrelsen. §

  – En lyckad föryngring är avgörande för lönsamheten vid skogsskötseln av alla trädslag. En stor del av planeringen handlar om att samla in all den information som finns om ett område för att man ska kunna rätt beslut, sa Elisabeth.

  Jens fyllde i:

  – Att lyckas med bokskogsskötsel är att lyckas med föryngringsarbetet. Materialet har tagits fram och sammanställts av Skogsstyrelsens ädellövsrådgivare i Skåne och bygger i huvudsak på beprövade skötselmetoder.

  Slutsatsen som sammanfattar guiden lyfter fram att om sköter sin fastighet med målet att ha en hög tillväxt och vital skog så får man också valmöjligheter som skapar hög lönsamhet på hela fastigheten.