Exkursion Skogen & Klimatet

Startdatum: 15 juni, 2022
Slutdatum: 16 juni, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad

Äntligen! Efter ett långt uppehåll kan vi träffas i skogen för en klassisk exkursion. Vi som bjuder in är Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Våra forskare ser fram emot att presentera nya resultat och diskutera vägval
för skogsbruket.
Temat är Skogen & klimatet. I våra grannländer visar nya mätningar att förändringar i klimatet redan påverkar tillväxten negativt. På exkursionen presenteras läget för Sverige. Det finns en hel del att oroa sig för, men under de två dagarna
fokuserar vi framför allt på lösningar.
Lagom till jul fick vi klartecken för att bilda ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Det är en rekordstor satsning under fem år. Målet är att öppna vägen för storskalig plantering av löv. På exkursionen visar vi vad som är på gång.
Det finns flera lovande alternativ till granen. Inte minst visar nya resultat att tallens tillväxt är underskattad. Även skogsbruksmetoderna förändras. Vi vänder och vrider på möjligheterna för hyggesfritt skogsbruk i jämförelse med dagens trakthyggesbruk.
Ett förändrat klimat innebär ökade risker genom allt från brand till olika patogena skadegörare. En nyckelfaktor i försvaret är att hålla koll på hoten. Framgångarna med att spåra covid bygger på en teknik som också kan tillämpas i skogen. Enligt planen kan instrumentet premiärvisas på exkursionen.
Väl mött i skogen!
Urban Nilsson & Gudmund Vollbrecht
urban.nilsson@slu.se
gudmund.vollbrecht@slu.se

Fakta:
Plats: Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad.
Tid: 15/16 juni.
Kostnad: 600 kronor + moms
Anmälan senast: 14 april 2022
Antal platser: 100 platser, först till kvarn…
Mat: Fika och lunch ingår. Middag första kvällen 400 kr + moms.
Hotell: Förbokade rum, ange bokningskod 1506 SLU: Tallhöjden tel 035-70245, Simlångsdalen eller Grand hotell, Halmstad tel 035-2808100, betalas på plats.
Anmälan: Länken https://bit.ly/3LMRtws
Frågor: Gudmund Vollbrecht, gudmund.vollbrecht@slu.se 040-415185
Arrangör: Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med Partnerskap Alnarp