Friluftsliv, naturvård och naturvärden – en relation i förändring

Datum: 15 mars, 2022
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digitalt

Vad händer med våra landskap när de utnyttjas mer intensivt för rekreation? Välkommen till det interaktiva webbinariet ”Friluftsliv, naturvård och naturvärden – en relation i förändring” kl. 09.00-11.00 den 15 mars.

Syftet med detta webbinarium är att, tillsammans med dig som deltagare, skapa en bättre bild av friluftslivets påverkan på natur och naturvärden och initiera samtal om vilka frågor behöver vi behöver ställa för att förstå vilka konsekvenserna som blir av eller för friluftslivet.

Du som deltagare blir en viktig del i ett första steg mot ett mer långsiktigt arbete för att bättre förstå miljökonsekvenserna (positiva som negativa) av ett förändrat friluftsliv.  

Webbinariet arrangeras av Mistra Sport & Outdoors tillsammans med Naturvårdsverket.