Ny naturguidningskalender på G

Länsstyrelsen Skåne sammanställer varje år ett kalendarium över naturguidningar som arrangeras av föreningar, guideföretag och andra aktörer runt om i Skåne. ”Följ med ut – naturguidningar i skånsk natur” är en populär och överskådlig sammanställning över intressanta och roliga aktiviteter i Skånes mest värdefulla natur. Carina Zätterström är projektledare och naturinformatör på Länsstyrelsen.

Du är igång för fullt med naturguidningskalendern, hur går det?
– Ja, nu börjar det trilla in aktiviteter. Har nog fått från ett tiotal aktörer. Dead-line är först om två veckor (15/2) och då brukar flertalet komma in.

Carina Zätterström och konceptet "Följ med ut – naturguidningar i skånsk natur"
Carina Zätterström och konceptet ”Följ med ut – naturguidningar i skånsk natur”

Hur uppkom idén, när startade den och vem står bakom?
– Sedan 2010 har vi haft en tryckt broschyr som distribuerats av turistbyråer och bibliotek, där vi erbjudit olika aktörer att visa upp sina aktiviteter, allt från små föreningar inom naturområdet till stiftelsen Skånska landskap, kommunerna, naturum, guideföretag etc. Både för att de ska nå ut med sina aktiviteter och för att det blir lättare för allmänheten/deltagarna att få det samlat på detta sätt (bättre överblick på utbudet). Men sedan tre år tillbaka har vi satsat på digital kalender istället. Mycket för att den är mer flexibel när det gäller uppdateringar och lättare att sprida (dela via sociala medier). Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen står bakom. Vårt syfte är att väcka intresse och engagemang för naturvårdsfrågor i allmänhet till Skånes naturreservat och nationalparker i synnerhet.

Hur länge har du jobbat med den och hur har den utvecklats?
– Detta bli min fjärde kalender. En tryckt i papper och den tredje digitala. Antalet aktiviteter ökade från ca 300 till 800 när vi gick över till digital eftersom många inte hade hela årsprogram klara i februari (tryckning mars, distribution innan 1 april). Nu kan man komplettera med sommar- och höstaktiviteter 15 maj och 15 augusti. Det underlättar. Även antalet arrangörer har ökat (brukar ligga runt 45-50 st).

Vem kan skicka in sina tips?
– Alla föreningar, företag, stat, kommun, region och andra organisationer som arrangerar aktiviteter främst i våra skyddade områden och strövområden, där naturen är i fokus och som genomförs april-november 2021.

Hur tror du pandemin kommer att påverka kalendern och dess innehåll under det här året?
– Vi fick en viss nedgång i fjol, men huvuddelen genomfördes, fast med större krav på föranmälan och färre deltagare. Det kan bli något liknande under våren, men samtidigt växer intresset för naturen och 2021 är Friluftslivets år, vilket engagerar många aktörer.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.
B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande.
D. Satsa på uppmärkning av kulturmiljöer/lämningar, i synnerhet nära offentliga miljöer, besöksområden/besöksplatser, stigar/leder eller på andra ställen där viss besöksfrekvens finns. Nyttja och utveckla befintliga applikationer och databaser med information om kulturlämningar.