Luften är fri och kommer förbli

2021 var Friluftslivets år. Ett händelserikt sådant. Nu har Svenskt Friluftsliv sett över hur utgången blev och tar med sig en hel del lärdomar för vidareutveckling. Kommunikatör Sanna Ameln vet mer.

Kvinna

Blev det ett Friluftslivets år? Det vill säga, ökade antalet friluftsaktiviteter?
– Mycket tyder på det, även om pandemin såklart är en variabel som spelar in och gör beräkningarna lite svårare. I vilket fall noterade vi 3 500 aktiviteter i vår kalender, vilka 400 aktörer låg bakom, det är onekligen en del.

– Vi fick ett rejält tillskott att fördela. 18 miljoner som gick till 73 projekt, varav vissa förmodligen inte hade blivit av om inte de resurserna hade funnits att tillgå.

– Som ett led i Friluftslivets år så vände vi också till vissa specificerade grupper som till exempel de som är ovana vid naturen, vilka vi har nått i hög grad. En annan sådan grupp var barn i årskurs 4-6, som vi också nådde i hög omfattning.

Hur såg det ut med aktiviteter över landet, var det någorlunda jämnt fördelat?
– Ja. Det var bland annat en viktig parameter när vi fördelade medlen till de 73 projekten. Sedan kan man tillägga att de i viss mån följer populationen, det vill säga att ett högre antal aktiviteter i regel är kopplat till tätbefolkade områden.

Ge oss gärna några goda exempel på härliga arrangemang och händelser under 2021.
– Landshövdingestafetten samlade runt 1 400 personer och var fantastiskt rolig att följa, vilket många också har gjort. I Jönköpings kommun markerade man alla promenadstråk med Luften är fri-skyltar och på Gotland hade man budskapet Luften är fri utformat som en vägskylt och som flyttades runt på olika ställen, vid en busshållplats, i ett naturreservat med mera. I Uppsala satte man fram gosedjur och uppmanade barnen att ta med dem ut i naturen och på Tyresö har Friluftsfrämjandet en tjejsektion som i omgångar var ute i naturen på olika aktiviteter för att lära sig att hugga ved och göra upp eld. Det finns massor av exempel! (Se länkar i slutet av artikeln)

Oundviklig fråga, fanns det något som ni kunde gjort bättre?
– Det finns det alltid, men vår inledande planering kunde vara lite vassare, som en förklaring kan man ange att det till viss del var ett unikt projekt. Samtidigt påstår jag att vår projektplan höll, dessutom blev vi under året allt säkrare i vår roll.

Vad tar ni med er från ert arbete under 2021?
– Vad som var häftigt var att vi upptäckte en stark vilja till samverkan. Många av de 400 aktörer som jag nämnde tidigare, markägare, ideella aktörer, myndigheter, turistföretag skapade flera fina samarbeten under Luften är fri-flaggan.

– Vad som också var en framgång var att forskningen runt friluftslivet gjordes lättillgänglig, något som exempelvis innebar att ideella organisationer fick mer och bättre fakta att vila sig emot i dialoger med kommunerna.

– Det blev också ännu tydligare att Allemansrätten är en central fråga som fortsättningsvis bör diskuteras och vändas och vridas på.

Kommer ni att vidareutveckla era erfarenheter under 2022 och framåt?
– Svenskt Friluftsliv kommer att driva frågan om samverkan vidare, fortsätta vårt arbete sedan tidigare med dialog kring allemansrätten, samt sprida lättillgänglig forskning och statistik till fler. Några myndigheter driver frågan kring friluftslivets hälsoeffekter utifrån projektets tema ”må bra”. Fler av de aktörer som medverkade under 2021 vill ha fortsatt dialog vilket vi ser som jättepositivt.

Sannas maxade axplock av aktiviteter under året: