Stiftelsen satsar på hyggesfritt

Stiftelsen Skånska Landskaps populära strövområde Möllerödssjö utanför Hässleholm har flera vandringsstigar, elljusspår och en omtyckt badplats. Från årsskiftet gäller enbart hyggesfria metoder här, vilket innebär att traditionellt skogsbruk byts ut till olika typer av hyggesfri skötsel.

Skånsk skogsstrategi träffar den ansvariga Emma Sandell Festin för ett samtal.
– Fastigheten ska skötas hyggesfritt, rakt av och vi har börjat ställa om. I år kommer vi att ha gallrat cirka 30-40 hektar och den första gallringen har framför allt varit av gran, men vi kommer också göra en del naturvärdeshuggningar i en del bestånd längs med sjön.
Stiftelsen har även avsatt ca 10 ha för ett försök under ledning av Skogforsk där fem intressegrupper, Naturskyddsföreningen, Birdlife, Skogsstyrelsen, SLU och Stiftelsen Skånska Landskap.
– På vardera 2 ha får de designa omställningen utifrån sina idéer. Vi planerar att göra en slinga om ett cirka år som går igenom det här beståndet med skyltar så man verkligen kan se och fördjupa sig i varianterna och kunna belysa de olika skillnaderna och likheterna som finns.

  Emma Sandell Festin Foto: Stiftelsen Skånska Landskap

     – Sedan kommer vi ha en exkursion den 1 juni med inbjudna gäster med samtal och diskussioner om hur man ska tänka om man ska ställa om och vilka aspekter som kan vara viktiga. Än så länge är beståndet ungt så det är svårt att dra några direkta slutsatser efter den första gallringen, men det ser lovande ut.

  Målsättningen för Möllerödssjö är att Stiftelsen fortfarande ska kunna bedriva ett lönsamt skogsbruk men att det alltså ska ske med enbart hyggesfria metoder för att skapa mer blandskog som är besöksvänlig.
  – Den här fastigheten ligger precis vid en sjö och är mycket populär ur rekreationssynpunkt, mycket folk rör sig i området.

  Emma menar att beslutet om hyggesfritt både var ett lätt och svårt beslut att ta.
  – Lätt, för att vi är intresserade av att testa nya metoder, Vi vill vara lite i framkant, vi har ju möjlighet eftersom vi inte har ett maximalt vinstintresse. Svårt, för att vi inte hade eller har all kunskap om hur man ska göra.

  Vilket har lett till att man varit i kontinuerlig kontakt med forskare på SLU och Skogforsk samt privata företagare för att få inspiration och bolla idéer och tankar.
  – Vi har även sneglat på Tyskland och Danmark. De förespråkar blandskog med minst fem trädslag och det kan ju vi också åstadkomma.

Emma framhåller att Skåne har goda förutsättningar för blandskogar.
  – Fast ibland får man tjuvstarta och plantera in andra trädslag för att du ska kunna få ett framtida blandbestånd. Det kommer vi till exempel göra i en del bestånd genom en korridorsgallring där vi sedan kommer plantera olika trädslag och låta det äldre beståndet agera som en högskärm.

Foto: Stiftelsen Skånska Landskap 

  Det är flera bestånd som ställs om redan i år, något som gör att hon är i området en till två gånger i veckan under starten till omställningen och har tät kontakt med entreprenörerna som gallrar.
  – Det är väldigt roligt och vi planerar att ha exkursioner för allmänheten till hösten, tanken är att vi går en slinga runt sjön på cirka 3-4 km och titta på lite olika bestånd. Dels hur vi har gjort och hur vi planerar att göra genom att informera och diskutera.

  – Vi märker redan nu att det är många privata skogsägare som vill komma och titta och prata om sina tankar, om även de kan tillämpa det som vi gör på sin egen fastighet. Det är verkligen spännande och kul.

Text: Åke Högman