Växter med historia -Ett kulturarv i din skog

Har du stött på påskliljor, äppelträd eller andra oväntade växter i din skog?

Regionmuseet Skåne har tagit fram en ny skrift om växter som en gång planterats för nytta och nöje vid gårdar och torp i ett annat landskap men som nu står ensamma kvar i skogen. Skriften riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill veta mer om det gröna kulturarvet. Du får exempel på fler än 100 olika kulturväxter som kan vara möjliga att hitta på din egen fastighet. Skriften innehåller berättelser om de människor som en gång i tiden planterat dem. Du får även tips och råd kring hur dessa växter kan leva vidare till kommande generationer.

Här kan du ladda ner rapporten ”Växter med historia”

Skogsmiljö med vitsippor i förgrunden

Skriften har blivit möjlig tack vare medel från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.
Europa investerar i landsbygdsområden.

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU

Relaterade insatser och aktiviteter från Skånsk skogsstrategi:

REKREATION:
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.
Aktiviteter: D. Satsa på uppmärkning av kulturmiljöer/lämningar, i synnerhet nära offentliga miljöer, besöksområden/besöksplatser, stigar/leder eller på andra ställen där viss besöksfrekvens finns. Nyttja och utveckla befintliga applikationer och databaser med information om kulturlämningar.

MILJÖ:
Insats M2: Öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen, på alla nivåer.
Aktiviteter: C. Verka för ökad effektivitet och kvalité i skogsskötselns kulturmiljöhänsyn utifrån skogssektorns gemensamma målbilder för hänsynstagande åtgärder under hela omloppstiden men framför allt vid användning av maskiner. För att underlätta kopplingen mellan vår levande kulturmiljö och aktivt nyttjande av skogsresurser är information om lämningar, hur de uppstått, varför och hur de upptäcks en del av aktiviteten.