Lampor i halländsk skog

Till följd av ett stort europeiskt forskningsprojekt är nu lampor upphängda i den halländska skogen. En som vet mer är Jörg Brunet, professor vid SLU i Alnarp. Vilket är syftet med ”Hallandsprojektet”? – Syftet är att undersöka hur tillväxten/frösättningen av och konkurrensförhållandena mellan olika fältskiktsarter ändras när klimatet blir varmare. Därför har vi ljus- och […]

Läs mer… from Lampor i halländsk skog

Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier

Näringsdepartementet kommer tillsammans med Skogsstyrelsen att arrangera fyra kunskapsseminarier där det lyfts goda exempel från fyra tematiska områden. Målet är tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag vilka i förlängningen bidrar till långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja. Alla som har intresse i skogsfrågorna och vill vara del i att driva skogspolitiken och skogsprogrammet […]

Läs mer… from Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier

Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen […]

Läs mer… from Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Givande dialog vid stormöten

Under hösten 2019 hölls två stormöten om den kommande skånska skogsstrategin. 8/10 på Stadshotellet i Hässleholm och 14/10 på Grand Hotel i Lund. Syftet var att få inspel och reaktioner på de förslag för insatser och aktiviteter som styrgruppen tagit fram, men också att främja en dialog mellan olika intressenter. Uppslutningen var hög och bredden […]

Läs mer… from Givande dialog vid stormöten

Se filmen om den skånska skogsstrategin!

Filmen highlightar förväntningarna på den kommande skånska skogsstrategin, generellt och utifrån strategins fyra huvudområden: rekreation, miljö, produktion och innovation. Medverkande är: Landshövding Anneli Hulthén, professor Sten B Nilsson, Krister Tham VD Katam, Mats-Ola Persson skogsägare och entreprenör, Charlotte Kabo Stenberg VD för Stiftelsen Skånska Landskap och Camilla Jönsson ansvarig för Nyrups Naturhotell.  […]

Läs mer… from Se filmen om den skånska skogsstrategin!

Skånsk skog i siffror

Har du undrat hur mycket av Skånes yta som täcks av skog, hur mycket skog som är skyddad eller i allmänhet undrar lite över skånsk skoglig statistik? Som ett av underlagen i arbetet med att ta fram en Skånsk skogsstrategi har vi samlat skoglig statistik i ett dokument. skanska_skogliga_siffror_2018.pdf […]

Läs mer… from Skånsk skog i siffror