Broar för framtiden

Naturnära jobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger nyanlända och arbetslösa möjlighet till arbete i skog och på landsbygd. Vi kollade in ett framgångsrikt brobygge för cyklar och träffade arbetslaget bakom, tillsammans med gruppledaren Caroline Andersson från Skogsstyrelsen. Vi träffas vid Idrottsplatsen i Genarp. Caroline Andersson på Skogsstyrelsen har med sig det sex man starka […]

Läs mer… from Broar för framtiden

Vinnar-app mot granbarkborren

En lättbegriplig app för markägaren i kampen mot granbarkborren vann årets Hack for Sweden 365. Såväl Bengt Djuvfeldt, representant för Skogsstyrelsen, som Mattis Hallén från det segrande laget är självklart nöjda med utfallet. I december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Segrade gjorde lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola med en app i kampen […]

Läs mer… from Vinnar-app mot granbarkborren

Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll

Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för ett ökat friluftsliv. Malin Andersson är friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne. Hon ligger just nu i startblocken för det kommande […]

Läs mer… from Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll

Regionen laddar för Friluftslivets år

Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang. 2021 är det Friluftslivets år, […]

Läs mer… from Regionen laddar för Friluftslivets år

Nedräkning mot Friluftslivets år

Snart inleds Friluftslivets år under namnet ”Luften är fri”. En gedigen satsning under hela 2021 som är initierat av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och inspirerat av Norges Friluftslivets år som genomfördes 2015. Sanna Ameln är kommunikatör på Svenskt friluftsliv och har nu bråda dagar inför premiären. Berätta, vad är den ledande tanken med Friluftslivets år?– Tanken […]

Läs mer… from Nedräkning mot Friluftslivets år

Zonkarta ska hindra skogskrockar

Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar ett markinnehav på ca 10 800 ha och bedriver bland annat verksamhet i 19 strövområden. Johanna Pedersen jobbar som folkhälso- och friluftsstrateg på Stiftelsen Skånska Landskap och är verksamhetsansvarig för stiftelsens nitton strövområden. Hon har tillsammans med sina kollegerutvecklat en zonkarta för att förhindra krockar mellan vandrare och cyklister. Hur uppkom den […]

Läs mer… from Zonkarta ska hindra skogskrockar

Långkörare om skogsskötsel

Nyligen kom ett nytt kapitel Skogsskötselserien i vilket beskrivs hur skogens kolbalans fungerar under svenska förhållanden. Långköraren Skogsskötselserien vars första kapitel kom 2007, är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och därefter redaktionellt bearbetad. Den används som lärobok vid skogliga utbildningar, av yrkesverksamma i skogsbruket och angränsande verksamheter och av skogsägare. Skånsk […]

Läs mer… from Långkörare om skogsskötsel

Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen […]

Läs mer… from Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet